|

खाद्य गुण नियन्त्रण, दाना गुण नियन्त्रण, खाद्य प्रविधि विकास एवम् विस्तार, खाद्य पोषण, प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा सम्बन्धी यस कार्यालयले गरी आएका प्रमुख कार्यहरु निम्न रहेका छन् । 

१)   खाद्य/ दाना गुण नियन्त्रण

तालिम प्राप्त निरिक्षकहरुबाट नियमित एवम् आकस्मिक रुपमा बजार/ उद्योग निरीक्षण गरी असल उत्पादन अभ्यास अनुरुप उत्पादन भए नभएको अनुगमन गरी गुणस्तर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र विशेष गरी न्यून गुणस्तरका खाद्य तथा दाना पदार्थहरुका नमुना संकलन, संकलीत नमुनाहरुको प्रयोगशाला विश्लेषण, विश्लेषणवाट प्राप्त नतिजाहरुको आधारमा न्यून गुणस्तर वा दुषित देखिएकोमा खाद्य/ दाना ऐन नियम अनुसार कानूनी कारवाही ।

 • खाद्य/ दाना उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस, अनुज्ञापत्र प्रदान, नवीकरण, नियमन एवम् परामर्श सेवा ।
 • आयात निर्यातको खाद्य वस्तुहरुको गुण नियमन एवम् प्रमाणिकरण ।
 • खाद्य/ दाना वस्तुहरुको उत्पादन, संचयन तथा बिक्री वितरणमा हुने अस्वस्थकर गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्‍न माध्यमबाट उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन ।

२)   खाद्य प्रविधि विकास एवम् विस्तार

 • फलफूल, तरकारी, खाद्यान्‍न, माछा मासु र दुग्ध पदार्थमा आधारित प्रशोधन प्रविधिहरुको विकास एवम् प्रसार ।
 • खाद्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि तालिम कार्यक्रम संचालन ।
 • खाद्य उद्योगहरुको लागि प्राविधिक सेवा टेवा प्रदान कार्यक्रम ।
 • दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने फलफूलहरुको संरक्षण गर्न उपयुक्त ढुवानी तथा परिवहन प्रविधि तथा प्याकेजिङ प्रविधिको विकास, प्रसार ।
 • कृषि उपजमा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रचार प्रसार गर्ने ।

३)  खाद्य पोषण कार्यक्रम

कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा बर्ग विशेषको पोषण स्थिति सर्वेक्षण गरी कुपोषणमा सुधार ल्याउन स्थानीय स्तरमै अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरु बारेको जानकारी गराउने ।

 • खाद्य वस्तुहरुको पौष्टिक तत्वहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी खाद्य पोषण तालिका निर्माण एवम् प्रसारमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
 • पोषण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन ।
 • पोषण सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम संचालन ।

४)  प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा

 • तोकिएको दस्तुर सहित अनुरोध भई आएका खाद्य एवम् पेय पदार्थ तथा दाना पदार्थको जाँचको लागि प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउदै आएको ।

५)   SPS सम्बन्धी कार्यमा विभागको निर्देशानुसार आवश्यक सहयोग गर्ने ।

Visitors Counter

170743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
201
1539
167300
6220
6760
170743

Your IP: 3.236.107.249
2022-06-26 10:51

Like Us on Facebook

सम्पर्क

ठेगाना: बिराटनगर, नेपाल

ईमेल: rftqcobrt@gmail.com

फोन: ०२१-४७०८२८ , ०२१-४७०२२१

 

hello